0531 938 2013
0545 659 9552

Etiket: Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Amaç Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2– Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır. Dayanak Madde 3– Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli […]